17.7 C
Deva
sâmbătă, iulie 13, 2024

FARES SA – CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al societății FARES SA, cu sediul în Orăștie, str. Plantelor, nr. 50, jud. Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J 20/241/1991, CUI RO 2147475, în conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 21.10.2021, ora 13, la sediul societății din Orăștie, la adresa sus menționată, cu următoarea ordine de zi :

1. Alegerea Consiliului de Administrație
Lista cuprinzând informații cu privire la numele, domiciliul, pregătirea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administratori, se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată la sediul societății.
2. Modificarea Actului constitutiv al Societății, cu următoarele propuneri:
Art.8 – Acțiunile – alin.1: Acțiunile sunt nominative. Societatea va ține evidența acțiunilor într-un
registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.
Art.14- Atribuții Adunarea Generală a Acționarilor – alin.2, lit.e: Hotărăște cu privire la
contractarea de credite de producție peste 100.000 dolari și investiții peste 100.000 dolari.
Art.18- Prezidarea lucrărilor Adunării Generale a Acționarilor:
– alin.6: Pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile sa fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte mai mult de jumătate din capitalul social;
-alin.7: Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la aliniatul anterior, adunarea ce se va întrunii, la o a doua convocare, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
-alin.9: Se elimină
Art.19- Numire și organizare Consiliul de Administrație:
-alin.1: Societatea va fi administrată de către un consiliul de administrație numit de adunarea generală a acționarilor, pe o perioada de 2 ani de la data alegerii, cu posibilitatea de a fi numiți pe noi perioade.

-alin.5: Consiliul de administrație se întrunește la sediul societatii ori de câte ori este necesar , cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi si ia decizii cu majoritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa
acestuia de unul din administratori, desemnat de președinte.
-alin.11:Administratorii, membrii comitetului de direcție, directorii, nu vor putea fi, fără autorizarea
Adunării Generale a Acționarilor, administratori, membrii în comitetul de direcție, sau să depună o
muncă remunerată la o altă societate din afara grupului Fares sau să fie acționari cu răspundere limitată sau nelimitată în alte societăți concurente sau având același obiect, nici să exercite același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau în contul altei persoane sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.
-alin.12: Membrii consiliului de administrație se obligă să nu aducă prejudicii societății sub proprie
declarație cu semnatură. Aliniatul se va aplica tuturor salariatilor cu aprobarea adunării generale.
-alin.15: Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.
-alin.16: Acționarii minoritari care consideră ca în activitatea societăţii sunt diferite distorsiuni pot solicita informaţii consiliului de administrație, cu excepţia informaţiilor despre contractele secretizate şi contractele bancare. Accesul la informaţii cât şi la documente se poate face în exclusivitate de acționar, fără a apela la alte persoane, toate costurile legate de aceste demersuri vor fi suportate de acționarul în cauză. Documentele la care are acces acționarul sunt următoarele: situatiile financiare anuale, balanta de verificare, rapoartele consiliului de administratie si a auditorilor unde sunt cerute de lege.
Art.20- Atribuțiile Consiliului de Administrație: alin.1, lit. n: Hotărăște cu privire la contractarea
de împrumuturi bancare pentru producție pana la nivelul sumei de 50.000 dolari (echivalent în lei), pentru investiții pana la 100.000 dolari (echivalent în lei) și acordarea de credite comerciale, credite financiare sau achiziționare de acțiuni pana la limita sumei de 100.000 dolari (echivalent în lei);
Art.21- Controlul Gestiunii: alin.3: Cenzorii vor beneficia de o remunerație stabilită de adunarea
generală.
In cazul în care, la data menționată, nu se întrunesc conditiile de validitate prevazute de lege și
actul constitutiv al Societatii, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 28.10.2021, ora 13, în același loc cu aceiași ordine de zi.

Presedinte Consiliul de Adminstratie
ing. Silviu Socol

Știri Similare

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Stai conectat

17,116FaniÎmi place
110CititoriConectați-vă
7,410AbonațiAbonați-vă
spot_img
spot_img

Știri Recente

/*ADNOW*/