37.2 C
Deva
duminică, iulie 14, 2024

BANCA COOPERATISTĂ DECEBAL DEVA – Anunţ convocator

BANCA COOPERATISTĂ DECEBAL DEVA
Deva,str. 22 Decembrie,bl.9,parter
Cod Unic de Inregistrare :6007342
Înregistrată la Registrul Comertului: J20/212/1995
Afiliata in reteaua CREDITCOOP

C O N V O C A R E

Consiliul de Administraţie al Băncii Cooperatiste  Decebal Deva, întrunit în data 03.03.2022, convoacă Adunarea Generală a Bancii Cooperatiste Decebal  Deva, pentru data de 07.04.2022, orele 16,30, la sediul  din Ilia , Str. Republicii nr.25 .

Ordinea de zi:

        1. Prezentarea și aprobarea raportului consiliului de administraţie privind activitatea desfăşurată şi rezultatele economico-financiare obţinute în anul 2021;

        2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2021 şi la concluziile rezultate în urma verificării bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere;

       3. Aprobarea situaţiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2021,a modului de repartizare a profitului;

       4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 şi a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

       5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie;

       6. Alegerea membrilor consiliului de administraţie a băncii cooperatiste;

       7. Aprobarea remuneraţiei cuvenite membrilor consiliului de administraţie;

       8. Stabilirea membrilor consiliului de administraţie al băncii  cooperatiste care trebuie să fie independenţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și aprobarea administratorilor independenți;

       9. Mentinerea si  prelungirea duratei  contractului de prestatii cu auditorul financiar:“SC  SIOMAX  SRL Tg. Jiu“, reprezentată de  ec. SOMNEA  MARIA MARIANA;

       10. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii cooperatiste şi/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;

       11. Aprobarea modificării Actului constitutiv:

1. Articolul 25, partea introductivă se modifică astfel :

”Organele statutare și de conducere ale băncii cooperatiste sunt:”

2. Articolul 26 se modifică astfel:

”Adunarea generala a membrilor cooperatori este organul statutar al bancii cooperatiste care are competența și atribuțiile stabilte conform prevederilor legale aplicabile.”

3. La articolul 31, alineatul (4) , prima fraza se modifică astfel :

”(4) Convocarea poate fi făcută şi numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașat sau logic asociată semnătura electronică extinsă expediată cu cel puţin 30 de zile înainte de data ţinerii adunării, la adresa membrului cooperator, înscrisă în registrul membrilor cooperatori. .”

4. La articolul 39, după alineatul (2), se introduc alineatele (3) – (6), cu următorul cuprins:

”(3) Adunarea generală se poate ține și prin corespondență scrisă, atunci voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi sunt valabil exprimate dacă sunt semnate de membrii cooperatori și comunicate președintelui Consiliului de administrație până la data convenită în convocare. Procesul-verbal al ședinței va mentiona că adunarea generală a fost ținută prin corespondență scrisă.

(4) Adunarea generală se poate ține și prin canale de comunicare electronice/internet (audio-video sau audio),voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi vor fi exprimate verbal de membrii cooperatori . Procesul-verbal al ședinței va mentiona că adunarea generală s-a desfasurat prin canale de comunicare electronice/internet.

(5) Adunarea generala  se poate desfășura și în sistem mixt, prin prezența fizica și videoconferință, participarea la ședință calculandu-se prin însumarea membrilor prezenți în sală și a celor in sincron, printr-un sistem online. Procesul-verbal al ședinței va consemna  numărul de voturi înregistrate, defalcat pe  voturi  exprimată prin prezenta fizica, respectiv prin videoconferinta.

(6) Daca  adunarea generală se ține pe canale de comunicare electronice/internet, voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi si care necesită vot secret, vor fi considerate valabil exprimate dacă sunt semnate de membrii cooperatori și comunicate președintelui Consiliului de administrație până la data convenită în convocare, dacă altfel nu se poate asigura secretul votului. Procesul-verbal al ședinței va mentiona că voturile asupra punctelor de pe ordinea de zi care au necesitat vot secret s-a făcut prin corespondență scrisă sau alte căi de comunicare care asigura secretul votului.”

6. La articolul 79, teza a 2-a se modifică astfel:

”Rezerva legală se constituie în procent de 5% din profitul contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, nu mai mult de 1/5  din capitalul subscris şi vărsat.”

       12. Aprobarea referatului privind modificărea OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, în sensul reconsiderării numărului de bănci cooperatiste necesare pentru constituirea unei rețele cooperatiste;

       13. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administraţie luate în cursul anului 2021, în baza delegării de competenţă primită de la adunarea generală:

– aprobarea programului de investiţii pe anul 2022 şi a surselor de finanţare ale acestuia;

– alte probleme pentru care este necesară aprobarea adunării generale. 

      14. Desemnarea  membrului consiliului de administraţie care va semna Actul constitutiv în foma actualizată, cu modificările aprobate in prezenta  adunare generala si care  va efectua formalităţile legale de înregistrare, menţionare sau publicare a hotărârilor adoptate de adunarea generală,la registrul comerţului ;

       15. Adoptarea Hotărârii adunării generale.

În cazul unei prezenţe nestatutare  Adunarea generală  este convocata pentru data de 08.04.2022,  ora  14,00  la sediul  din la sediul  din Ilia , Str. Republicii nr.25 .

Preşedintele Consiliului de administraţie: Pâncotan Mariana

Știri Similare

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Stai conectat

17,116FaniÎmi place
110CititoriConectați-vă
7,410AbonațiAbonați-vă
spot_img
spot_img

Știri Recente

/*ADNOW*/