15.6 C
Deva
sâmbătă, iunie 3, 2023

International Caviar Corporation SA – Anunţ convocator

Convocare AGOA


În temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 92 coroborat cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Consiliul de Administrație al International Caviar Corporation SA, CIF 2141715, convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, pentru ziua de 27.04.2023 prima dată, respectiv pentru 28.04.2023 a doua dată în caz de neîntrunire cvorum, orele 1200, la sediul societății din jud. Hunedoara, or. Călan, str. Izvorului, nr. 5, prin corespondență sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail icc_sa@yahoo.com, pentru acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de referință de 17.04.2023.

Ordinea de zi:

  • Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru cele două locuri rămase vacante.
  • Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale, pe baza raportului administratorului. Nu este cazul stabilirii dividendului.
  • Analiza gestiunii administratorilor.
  • Numirea auditorul financiar și fixarea duratei minime a contractului.
  • Aprobarea politicii de remunerare. Fixarea remunerației administratorilor.
  • Stabilirea bugetul de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar următor.

Documentele vor putea fi consultate pe pagina: http://www.iccsa.ro/relatia-cu-investitorii.html.

În aplicarea art. 117 al. (6) din Legea 31/1990, menționăm că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor pe site-ul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

În aplicarea prevederilor art. 92 al. (3) din Legea 24/2017 și 1171 din Legea 31/1990, dreptul acționarilor care dețin cumulat minim 5% din capitalul social de a introduce noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri se poate exercita în scris și transmite personal, prin poșta sau e-mail în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

Acționarii pot vota prin corespondență, prin e-mail sau prin împuterniciți, în condițiile art. 92 din Legea nr. 24/2017. Împuternicirile speciale sau generale se depun personal, prin poștă sau e-mail cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

/ Președinte CA
Roland Erhard Schröder

Știri Similare

Stai conectat

17,116FaniÎmi place
110CititoriConectați-vă
7,410AbonațiAbonați-vă
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Știri Recente