16 C
Deva
miercuri, februarie 28, 2024

ADMITERE 2021 – SESIUNEA DE TOAMNĂ LA UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

La UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA a început sesiunea de toamnă a ADMITERII 2021, la toate programele de LICENȚĂ, MASTERAT și DOCTORAT din cadrul celor cinci facultăți: FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE, FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI, FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE și FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ. Începând cu această sesiune de Admitere, se organizează concurs și pentru două noi programe de învățământ puse la dispoziția candidaților: Traducere și Interpretare (Germană-Engleză) – program de Licență și, respectiv, Muzică religioasă și folclor muzical program de Masterat. Toate programele de LICENȚĂ, MASTERAT și DOCTORAT sunt acreditate, iar programele recent înființate sunt autorizate, conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011. În urma evaluării întregii activități de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a primit calificativul maxim „Grad de încredere ridicat”, valabil pentru 5 ani (2020-2025).

În prezent, dotarea Universității, a laboratoarelor didactice şi de cercetare, corespunde stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice şi este comparabilă cu cea din universităţile dezvoltate din Europa. Efortul investiţional sistematic prevăzut prin planurile strategice de dezvoltare a asigurat extinderea şi modernizarea spaţiilor de învăţământ, cercetare, servicii sociale şi culturale pentru studenţi şi cadre didactice, astfel încât Universitatea are în proprietate sau în administrare un număr de 16 clădiri destinate activităţilor de învăţare şi cercetare (multe dintre ele clădiri de patrimoniu național), 4 cămine studenţeşti la standarde europene (cu o capacitate totală de cazare de peste 800 de locuri; amenajările şi dotările standard ale fiecărui cămin: camere cu 3 locuri, mobilier ultramodern, grup sanitar propriu, frigider, TV; oficiu cu maşini de spălat automate, sală multifuncţională, săli de lectură, oficii dotate cu aragaz şi hote electrice; conexiune INTERNET în fiecare cameră), o Bibliotecă Universitară (care include un fond important de cărți și periodice, cinci sălide lectură specializate, cu acces liber la raft şi de o Bibliotecă virtuală), un restaurant studențesc și o sală de sport modernă. Este în derulare un amplu proces investiţional de construire a noi spaţii de învăţământ şi cercetare (Corpul H al Universității, în valoare totală de 24.391.855,22 lei), dar și a unui nou cămin studențesc (cu o capacitate de 123 de camere, 246 de locuri; investiția se ridică la aproape 25.000.000 de lei), care se va finaliza în această toamnă.

În vederea asigurării mobilităților studențești internaționale, Universitatea a încheiat acorduri generale de colaborare şi parteneriate ERASMUS+ cu un număr de peste 190 de universităţi şi instituţii din întreaga lume (Austria, Australia, Bulgaria, Canada, Cehia, Croaţia, China, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Lituania, Malaezia, Mexic, Macedonia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Spania, Slovenia, Suedia, Turcia, Ungaria, Ucraina ș.m.a.

În Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia funcţionează două asociaţii studenţeşti: Liga Studenţilor (L.S.U.A.) şi Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România A.S.C.O.R. – filiala Alba Iulia), ambele desfăşurând o gamă largă de activităţi culturale, științifice, sportive și de voluntariat.

În acest an, Admiterea la UAB se organizează online, la majoritatea programelor de licență criteriul de selecție fiind media la Bacalaureat. Universitatea scoate la concurs locuri subvenționate și cu taxă, pentru învățământul cu frecvență și pentru învățământul la distanță. Toate detaliile despre ADMITEREA 2021 (metodologie, specializări, număr de locuri scoase la concurs, criterii de selecție, calendarul Admiterii, facilități etc.) se regăsesc la adresa admitere.uab.ro .

1

Situația locurilor scoase la concurs:

ADMITERE UAB 2021 – sesiunea de toamnă – LICENȚĂ

FACULTATEA de ISTORIE și FILOLOGIE:

Istorie: 25 locuri, din care 10 la buget, 15 cu taxă (2.000 lei/an)

Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză: 46 locuri, din care 6 buget, 40 cu taxă (2.200 lei/an)

Traducere şi interpretare (franceză-engleză): 33 locuri, din care 15 la buget, 18 locuri cu taxă (2.000 lei/an)

Traducere şi interpretare (germană-engleză): 35 locuri, din care 20 la buget, 15 locuri cu taxă (2.000 lei/an)

FACULTATEA de ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor: 49 locuri, din care 6 la buget, 43 cu taxă (2.500 lei/an); 59 la ID (2.200 lei/an)

Administrarea afacerilor: 27 locuri, din care 9 la buget, 18 cu taxă (2.500 lei/an); 48 la ID (2.200 lei/an)

Administrarea afacerilor (în limba engleză): 40 locuri, din care 10 la buget, 30 cu taxă (2.800 lei/an)

Finanţe şi Bănci: 36 locuri, din care 11 la buget, 25 cu taxă (2.500 lei/an)

Contabilitate şi informatică de gestiune: 60 locuri, din care 5 la buget, 55 taxă (2.500 lei/an); 54 locuri ID (2.200 lei pe an)

Marketing: 22 locuri, din care 10 la buget, 12 cu taxă (2.500 lei/an)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI:

Informatică: 58 locuri, din care 6 la buget, 52 locuri cu taxă (2.600 lei/an)

Informatică (în limba engleză): 36 locuri, din care 7 la buget, 29 cu taxă (3.000 lei/an)

Electronică aplicată: 28 locuri, din care 18 la buget, 10 cu taxă (2.600 lei/an)

Ingineria mediului: 45 locuri, din care 10 la buget, 35 taxă (2.600 lei/an)

Măsurători terestre şi cadastru: 31 locuri, din care 3 la buget, 28 cu taxă (2.600 lei/an)

Inginerie urbană şi dezvoltare regională: 21 locuri, din care 12 la buget, 9 cu taxă (2.600 lei/an)

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Drept: 22 locuri, din care 7 la buget, 15 cu taxă (2.500 lei/an)

Sociologie: 38 locuri, din care 10 la buget, 28 cu taxă (2.400 lei/an)

Asistență socială: 49 locuri, din care 5 la buget, 44 cu taxă (2.400 lei/an)

Administrație publică: 12 locuri, cu taxă (2.400 lei/an)

Pedagogia învățământului primar și preșcolar: 25 locuri din care 4 la buget, 21 cu taxă (2.500 lei/an); 1 loc ID la Deva – taxă 2.200 lei

Educație fizică și sportivă: 2 locuri, din care 1 la buget, 1 cu taxă (2.700 lei/an)

Kinetoterapie şi motricitate specială: 6 locuri, din care 3 la buget, 3 cu taxă (2.700 lei/an)

Terapie ocupaţională: 41 locuri, din care 4 la buget, 37 cu taxă (2.500 lei/an)

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală: 28 locuri, din care 4 la buget, 24 cu taxă (2.200 lei/an)

Muzică religioasă: 23 locuri, din care 15 la buget, 8 cu taxă (2.700 lei/an)

Artă sacră: 22 locuri, din care 9 la buget, 3 cu taxă (2.500 lei/an)

ADMITERE UAB 2021 – sesiunea de toamnă – MASTERAT

FACULTATEA de ISTORIE și FILOLOGIE:

Identități regionale în Europa Central-Răsăriteană: 34 locuri cu taxă (2.200 lei/an)

Cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric: 39 locuri, din care 5 buget, 34 cu taxă (2.200 lei/an)

Literatură și cultură românească în context european: 42 locuri, din care 2 la buget, 40 locuri cu taxă (2.200 lei/an)

Limbă, literatură și cultură engleză în context european 38 locuri cu taxă (2.200 lei/an)

FACULTATEA de ŞTIINŢE ECONOMICE:

Auditul și controlul agenților economici: 35 locuri cu taxă (2.600 lei/an)

Sistemul informațional contabil în asistarea deciziilor manageriale: 22 locuri cu taxă (2.600 lei/an)

Administrarea dezvoltării regionale durabile: 24 locuri cu taxă (2.600 lei/an)

Administrarea afacerilor (în limba engleză): 16 locuri, din care 5 la buget, 16 cu taxă (3.000 lei/an)

Administrarea afacerilor în comerț, turism și servicii: 24 locuri cu taxă (2.600 lei/an)

Fiscalitate și management financiar: 36 locuri cu taxă (2.600 lei/an)

Marketing și promovarea vânzărilor: 33 locuri cu taxă (2.600 lei/an)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI:

Sisteme informaționale cadastrale și management imobiliar: 29 locuri cu taxă (2.600 lei/an)

Programare avansată și baze de date: 11 locuri cu taxă (2.600 lei/an)

Evaluarea, monitorizarea și auditul mediului: 34 locuri cu taxă (2.600 lei/an)

Sisteme electronice inteligente avansate: 13 locuri cu taxă (2.600 lei/an)

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE:

Instituții de drept privat: 38 locuri cu taxă (2.600 lei/an)

Științe penale și criminalistică: 11 locuri cu taxă (2.600 lei/an)

Asistență managerială și administrativă: 14 locuri, din care 1 la buget, 13 cu taxă (2.600 lei/an)

Management educațional: 20 locuri cu taxă (2.600 lei/an)

Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici: 41 locuri cu taxă (2.600 lei/an)

Proiectarea și managementul serviciilor sociale și de sănătate: 57 locuri, din care 1 la buget, 56 cu taxă (2.600 lei/an)

Dezvoltarea și managementul resurselor umane: 36 locuri, din care 2 la buget, 34 cu taxă (2.600 lei/an)

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ:

Teologie comparată: 38 locuri cu taxă (2.500 lei/an)

Mediere interculturală și interreligioasă: 36 locuri cu taxă (2.500 lei/an)

Muzică religioasă și folclor muzical: 27 locuri, din care 7 la buget, 20 cu taxă (2.500 lei/an)

Îi invităm pe toți cei care doresc să afle informații despre oportunitățile și importanța continuării studiilor, despre domeniile și specializările UAB, despre sistemul de burse și despre felul în care vă puteți orienta în alegerea viitoarei profesii, să ne viziteze site-ul oficial (www.uab.ro) și să afle detalii despre fiecare program de licență, masterat și doctorat și despre etapele admiterii online.

Așteptăm absolvenții să devină, și ei, STUDENȚII DIN INIMA CETĂȚII MARII UNIRI și să se bucure de o studenție frumoasă, pregătindu-se pentru o carieră de succes, cu atât mai mult cu cât generația care va începe noul an universitar este una aniversară, la împlinirea a 30 de ani de la intrarea primei promoții pe porțile UAB!

BIROUL DE PRESĂ AL

UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

Știri Similare

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Stai conectat

17,116FaniÎmi place
110CititoriConectați-vă
7,410AbonațiAbonați-vă
spot_img

Știri Recente

/*ADNOW*/